هدف: ایجاد رضایتمندی در مشتریان با انجام کیفیت عالی پروژه های تحقیقاتی

خدمات: مشاوره و پژوهش در زمینه ی هوشمندی کسب و کار  (Business Intelligence)

دریافت رزومه

هوشمندی سازمانی

پژوهش های هوشمندی سازمانی (OI) و کسب و کار (BI) جدید و معتبر را از وب سایت ما دانلود فرمایید.

پژوهش های در حال انجام

کتاب: بررسی تأثیر قابلیت های پویای هوشمندی و تجزیه و تحلیل کسب و کار بر توانمندسازی عملکرد شرکت

مقاله: بررسی و تحلیل نقش مدیریت هوشمندی و دانش سازماني در سیستم های مدیریت  فرآیند خود مانا

کلیه ی حقوق این وب سایت متعلق به آقای مهندس آرش احمدی اصفهانی است