بیانیه مأموریت

شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد در سال 1388 تحت شماره 10710 و شناسه ملی 10840081864 تأسیس شد. چشم انداز این شرکت، اجرای پروژهای بزرگ ملی با در نظر گرفتن فناوری روز و ارایه ی خدمات با بهترین کیفیت در زمان مناسب است. اهداف شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد عبارتند از:

- تنوع و تمایز بخشی به پروژه های ساختمان سازی

- افزایش فعالیت های پیمانکاری ساختمانی

- صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای داخلی و انتقال فناوری

- افزایش بهره وری نیروی انسانی و ارتقای توانمندی مدیران از طریق آموزش

- رعایت مسایل زیست محیطی و HSE

- مدیریت بهینه فعالیت های ساختمانی، بازرگانی و خدماتی مرتبط با صنعت ساختمان

که برای دستیابی به اهداف فوق، اجرای فعالیت ها با کمترین هزینه و مناسب ترین کیفیت، صرفه جویی در زمان و استفاده از جدیدترین روش اجرا، نظارت و مشاوره ی ساخت همواره مورد نظر این شرکت است. بازار هدف شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد، کلیه ی سازمان های دولتی، نظامی و خصوصی می باشد.

 

خدمات:

- ساختمان سازی

- راه سازی

- سد سازی

- ساخت تصفیه خانه

 

اطلاعات تماس

آقای مهندس چربدست (رییس هیئت مدیره): 09133518934

آقای مهندس احمدی (مدیر پروژه): 09134037004

وب سایت: www.arminbeton.biz

 

  

رزومه