بیانیه مأموریت

شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد در سال 1388 تحت شماره 10710 و شناسه ملی 10840081864 تأسیس شد. اهداف شرکت ساختمانی آرمین بتن یزد عبارتند از:

- تمایز بخشی به پروژه های عمرانی

- افزایش بهره وری سرمایه ی انسانی و ارتقای توانمندی مدیران از طریق آموزش

- رعایت مسایل زیست محیطی و HSE

- مدیریت بهینه پروژه های عمرانی

که برای دستیابی به اهداف فوق، اجرای پروژه ها با کمترین هزینه و مناسب ترین کیفیت، صرفه جویی در زمان و استفاده از جدیدترین روش اجرا، نظارت و مشاوره ی ساخت همواره مورد نظر این شرکت است.

 

خدمات:

- ساختمان سازی

- راه سازی

- سد سازی

- ساخت تصفیه خانه

 

اطلاعات تماس

آقای مهندس چربدست (رییس هیئت مدیره): 09133518934

وب سایت: www.arminbeton.biz

 

  

رزومه